เกร็ดความรู้

ยุงบินได้ไกลแค่ไหน?

ระยะเวลาและระยะทางของยุงบินได้ไกลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของยุง ซึ่งจะแตกต่างกันไป ยุงบางชนิดสามารถบินได้ไกลหลายกิโลเมตร และยุงตัวผู้จะสามารถบินได้เร็วกว่ายุงตัวเมีย แต่ยุงตัวเมียนั้นจะบินได้ไกลกว่ายุงตัวผู้

Read More »
วงจรชีวิตยุงลาย

วงจรชีวิตของยุงลาย

วงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ 4 ระยะ ไดแก่ ระยะไข่ ระยะลูกน้ำ ระยะตัวโม่ง และ ระยะตัวเต็มวัย

Read More »