Our Story

We Have One Goal

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงที่มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย

พลาสโม ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสามารถที่จะช่วยปกป้องคนไทยจากโรคภัยต่าง ๆ ที่มาจากยุงและแมลง

ผลิตภัณฑ์พลาสโมเป็นผลมาจากการวิจัยและทดสอบโดยใช้ นวัตกรรม “Nanoencapsulation” เทคโนโลยี ที่ช่วยกักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารไล่ยุงให้ประสิทธิภาพมากขึ้น และยาวนานขึ้น ผลิตจากสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีจากผลงานวิจัยโดย สวทช. ว่ามีประสิทธิภาพในการไล่ยุงสายพันธุ์ไทยได้ดีที่สุด ผ่านการทดสอบ และรับรองโดยกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในห้องทดลองและกึ่งภาคสนามว่าป้องกันยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามที่อย.กำหนด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของทางเรามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อทั้งครอบครัวและสัตว์เลี้ยง

When We’re Outside, We Believe That We’re Happier, Healthier, And More Relaxed.
That’s Why It’s Been Our Goal To Help Protect Your Time Outside.

Our Discovery

พลาสโม ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาแผ่นแปะและสเปรย์ไล่ยุงจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการของการกักเก็บและการขึ้นรูปสารสำคัญบนแผ่นแปะ ซึ่งได้เป็นแผ่นแปะที่มีอนุภาคที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง เพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารไล่ยุงให้มีความคงตัวและสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้นโดยสารออกฤทธิ์ที่ถูกกักเก็บนี้จะสามารถกักเก็บได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของแผ่นแปะนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกสามารถพกพาไปใช้ได้ในทุกสถานที่ และสามารถแปะได้ในทุกพื้นผิว

ปี 2560 ผลิตภัณฑ์กันยุงชนิตสติ๊กเกอร์และสเปรย์ ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา ภายใต้ชื่อทางการค้า “พลาสโม สติ๊กเกอร์กันยุง” และ “พลาสโม สเปรย์กันยุง”

Our Mission

พลาสโม มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยเพื่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ด้วยความตั้งใจในผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่เหมาะสมกับคนไทย และคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อน ที่สามารถป้องกันยุงได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือรับรอง และมีผลทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงหลายสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคโดยเฉพาะสายพันธุ์ยุงที่เกิดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนในประเทศเป็นหลัก

Our Partner