หาซื้อได้ที่ไหน?

ปัจจุบัน พลาโม มีจำหน่ายตามร้านค้าและร้านขายยาทั่วไป ทั้งในรูปแบบ Online หรือ Offline

ผ่านช่องทางออนไลน์