ยุงบินได้ไกลแค่ไหน?

ระยะเวลาและระยะทางของยุงบินได้ไกลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของยุง ซึ่งจะแตกต่างกันไป ยุงบางชนิดสามารถบินได้ไกลหลายกิโลเมตร และยุงตัวผู้จะสามารถบินได้เร็วกว่ายุงตัวเมีย แต่ยุงตัวเมียนั้นจะบินได้ไกลกว่ายุงตัวผู้