ยุงออกหากินเวลาไหน

จากการศึกษาพฤติกรรมการกัดของยุงลายที่กรุงเทพฯ ช่วงที่มีการกัดมาที่สุดคือ 09:00 – 10:00 น. และ 16:00 – 17:00 น. หากตอนกลางวันกินเลือดไม่อิ่ม ยุงลายจะออกหากินจนถึง 23:00 น.