การป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขปี 2561 (1 มกราคม-18 กันยายน 2561) พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ในอัตราที่สูงคือ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 57,129 ราย เสียชีวิต 71 ราย วิธีการป้องกันหรือลดโอกาสการถูกยุงกัดมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีการป้องกันคือ การเลือกหาผลิตภัณฑ์กันยุงที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และคนรอบข้าง